Τις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκε η νέα προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας στο πρόγραμμα myschool  ή αλλιώς στην προσπάθεια του Υπουργείου να μετατρέψει τις σχολικές μονάδες σε ένα σύγχρονο, εντός του εκπαιδευτικού χώρου, Big Brother. Το myschool είναι ένας διαδικτυακός τόπος καταχώρησης στοιχείων και πληροφοριών της «σχολικής ζωής» , συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων του μαθητικού αλλά και του εκπαιδευτικού δυναμικού, για την οποία είναι υπεύθυνος ο εκάστοτε διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας, και στην οποία έχει άμεση πρόσβαση το Υπουργείο Παιδείας. Με τη νέα προσθήκη, καταργούνται τα «βιβλία» των σχολικών μονάδων και το myschool γίνεται η αποκλειστική και μόνιμη πηγή άντλησης δεδομένων και πληροφοριών. Τι σημαίνει όμως όλο αυτό;
Για αρχή σημαίνει πως πρέπει να ξεχάσουμε τις εποχές όπου το Υπουργείο δεν είχε άμεσα στη διάθεσή του πληροφορίες για οποιονδήποτε κινείται εντός του χώρου του σχολείου. Στο myschool δεν γίνεται μόνο η καταχώρηση στοιχείων ταυτότητας των μαθητών και των καθηγητών αλλά και περαιτέρω πληροφορίες για τις ενδοσχολικές τους δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στο πόσες απουσίες έχει κάνει ο κάθε μαθητής, ή στο κάθε πότε απεργεί ο κάθε εκπαιδευτικός. Στοιχεία που κάποτε ήταν απρόσωπα, ή που τουλάχιστον μπορούσαν να γίνουν γνωστά μέσω πιο πολύπλοκων διαδικασιών, τώρα βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου με ένα κλικ στον κατάλληλο -για το εκάστοτε «ενδιαφέρον» άτομο- φάκελο.